Vitosolic

energooszczędne systemy grzewcze
Vitosolic

Naścienne regulatory stacji solarnych.

renomowane urządzenia grzewcze

Vitosolic: efektywne pozyskiwanie i wykorzystanie energii

Instalacja solarna z kolektorami słonecznymi Vitosol będzie pracowała w sposób szczególnie efektywny, gdy będzie nią zarządzał regulator Vitosolic. Regulator Vitosolic może być stosowany we wszystkich systemach pozyskujących energię promieniowania słonecznego, pozwalając na sterowanie pracy nawet 4-ech odbiorników ciepła (np. ciepła woda użytkowa, ogrzewanie c.o., woda basenowa, potrzeby technologiczne, itd.). Standard wymiany danych poprzez łącze KM-BUS pozwala na współpracę z pogodowo sterowanymi regulatorami systemów grzewczych Vitotronic.

Regulator Vitosolic dba o jak najbardziej efektywne wykorzystanie pozyskanego z kolektorów słonecznych ciepła, potrafiąc również samodzielnie decydować o jego odbiorze przez np. układ podgrzewu wody użytkowej, basenowej czy też wspomagania ogrzewania budynku. Połączenie regulatora Vitosolic z regulatorem kotła Vitotronic pozwala na automatyczne wyłączanie kotła, gdy ciepło dostarczane przez kolektory słoneczne jest wystarczające dla pokrycia potrzeb np. dla podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Dzięki temu praca całego układu jest optymalizowana automatycznie zmniejszając zużycie paliwa przez kocioł grzewczy.

Vitosolic 100

 • Atrakcyjny cenowo inteligentny elektroniczny regulator dla typowych instalacji solarnych
 • Prosta obsługa analogiczna jak dla regulatorów Vitotronic
 • Ekran z komunikatami tekstowymi oraz wskazaniem temperatur roboczych i stanów pracy pomp obiegowych
 • Zwarta budowa regulatora i małe gabaryty

Vitosolic 200

 • Inteligentny elektroniczny regulator dla złożonych instalacji solarnych, nawet do 4-ech odbiorników ciepła
 • Prosta obsługa analogiczna jak dla regulatorów Vitotronic
 • Wygodna obsługa regulatora dzięki dużemu ekranowi z 4-ema wierszami tekstu i menu tekstowemu
 • Dla wszystkich znanych w praktyce zastosowań:
  - baterie podgrzewaczy c.w.u., zbiorników buforowych, itp.
  - podgrzewanie wody basenowej
  - wspomaganie ogrzewania c.o.
 • Przyjazny w pracach montażowych